#54 Antropocentrism

Människan är ett av alla djur enligt evolutionsteorin men ändå tycker de flesta att människan är nummer ett. Vi pratar om antropocentrism, tanken att människan är alltings centrum, med etologen Lena Lindström från idéinstitutet Vethos.

Play
Länkar

Institutet Vethos

#53 Jaktsabotage

Är det rätt att hindra människor från att döda djur? Vi pratar om jaktsabotage med en aktivist från organisationen Hunt Saboteurs Sweden och följer upp med en diskussion om metodval, internkritik och sammanhållning i djurrättsrörelsen. Vi tar också upp Djurrättsmarschen, en rättegång och Agnes Gerners senaste diktsamling.

Play
Länkar

Hunt Saboteurs Swedens Facebooksida
Tomma burars hemsida
Agnes Gerners författarsida
Filmen Villebråd på IMDB

#52 Cowsa

Tobias Gideonsson blev köttbonde under gymnasietiden men efter sju år satte hans samvete stopp för produktionen. Han behöll de djur som var kvar på gården och sedan två år driver han djurfristaden Cowsa tillsammans med sin sambo Sanna Inngul. Vi pratar med dem om djurrätt, 32 kor och en verksamhet som är i sin linda.

Play
Länkar

Cowsa på Facebook, Instagram och crowdfundingsidan Generosity

Gästpod: Veganprat

I helgen startade en ny podcast som också heter Veganprat. Den görs av Saga Ibrahim Andersson och i premiäravsnittet är Sara från Veganprat och hennes son Adam gäster. Vi känner oss hedrade över att Veganprat har fått en namne och lägger gladeligen upp Veganprat i Veganprats flöde.

Play
Länkar

Veganprats hemsida

#51 Blockad

Den 14 augusti satte sig 32 aktivister framför en djurtransport som var på väg in till Scans slakteri i Linköping. Vi pratar med Anette Ingelsson, en av aktivisterna som deltog i blockaden. Sedan recenserar vi en storfilm om en supergris.

Play
Länkar

Tomma burars hemsida
Okja på IMDB