#52 Cowsa

Tobias Gideonsson blev köttbonde under gymnasietiden men efter sju år satte hans samvete stopp för produktionen. Han behöll de djur som var kvar på gården och sedan två år driver han djurfristaden Cowsa tillsammans med sin sambo Sanna Inngul. Vi pratar med dem om djurrätt, 32 kor och en verksamhet som är i sin linda.

Play
Länkar

Cowsa på Facebook, Instagram och crowdfundingsidan Generosity

Gästpod: Veganprat

I helgen startade en ny podcast som också heter Veganprat. Den görs av Saga Ibrahim Andersson och i premiäravsnittet är Sara från Veganprat och hennes son Adam gäster. Vi känner oss hedrade över att Veganprat har fått en namne och lägger gladeligen upp Veganprat i Veganprats flöde.

Play
Länkar

Veganprats hemsida

#51 Blockad

Den 14 augusti satte sig 32 aktivister framför en djurtransport som var på väg in till Scans slakteri i Linköping. Vi pratar med Anette Ingelsson, en av aktivisterna som deltog i blockaden. Sedan recenserar vi en storfilm om en supergris.

Play
Länkar

Tomma burars hemsida
Okja på IMDB

#49 Helena Pedersen

Vi pratar om människa/djur-relationer i skolan med Helena Pedersen som är docent i pedagogik och en pionjär inom ämnet kritiska djurstudier. Det blir också ett besök på ett kosläpp och en intervju med en aktivist från Marks djurfront som demonstrerade på ett kosläpp och blev bortkörda.

Play
Länkar

Svenskt kötts podcast Köttpodden
Helena Pedersens hemsida
Boken Animals in schools
Bokserien Critical Animal Studies
Webforumet Animal Liberation Currents
Marks djurfronts Facebooksida
Video med Staffan från kosläppet i Lövsta